Početna <<< Nazad 
DETALJI O KOMPANIJI

ABC BROKER A.D.
  Prezentacija kompanije
  E-mail
  Pošaljite link
  Business card (vCard)


Broj prikazivanja: 13940


Sa nama od:  25.08.2011

ABC Broker A.D. Beograd pruža sledeće usluge: - usluge posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti (akcijama i obveznicama RS) - usluge korporativnog agenta - savetodavne usluge prilikom novih emisija - savetodavne usluge u procesu preuzimanja Posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti ABC BROKER A.D. Beograd posreduje u trgovini hartijama od vrednosti, tj. akcijama i obveznicama Republike Srbije (obveznicama stare devizne štednje). Preko naše brokerske kuće možete otvoriti vlasnički račun hartija od vrednosti i dati nalog za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti. Kliring i saldiranje po zaključenim transakcijama kupovine ili prodaje vrši Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. Korporativna agentura ABC BROKER A.D. Beograd pruža usluge iz oblasti korporativne agenture, t.j. registruje emitovane hartije od vrednosti u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, otvara emisioni račun hartija od vrednosti za emitente, sprovodi homogenizaciju akcija, obaveštava Centralni registar, depo i kliring harija od vrednosti o skupštinama akcionara i sl. Savetodavne usluge prilikom novih emisija ABC BROKER A.D. Beograd obavlja poslove agenta i pokrovitelja kod emisija (distribucija) hartija od vrednosti. Pomaže u izradi Odluke o distribuciji hartija od vrednosti i Prospekta za distribuciju hartija od vrednosti, uknjižava novu emisiju u Centralnom registru, depou i kliringu harija od vrednosti, koordinira upis i uplatu hartija i sl. Savetodavne usluge u procesu preuzimanja ABC BROKER A.D. Beograd pruža usluge ponuđačima u vezi sa davanjem ponuda za preuzimanje. Priprema obaveštenje o nameri preuzimanja, tekst i skraćeni teksti ponude za preuzimanje, otvara računa deponovanih hartija od vrednosti, podnosi potrebnu dokumentaciju Komisiji za hartije od vrednosti, obaveštava akcionare, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Beogradsku berzu i menadžment ciljanog društva o ponudi za preuzimanje, prati deponovanje akcija i saldiranje.  
KONTAKT PODACI
 
Adresa:    Novi Beograd 11070, Gandijeva 7
Grad:    
Oblast:    
Država:    Srbija
 
Tel.1:    011-313-99-49 011-228-23-87
Tel.2:    
Fax:    
Mob.:    
 
Kontakt:    
E-mail:   office@abcbroker.rs
Websajt:   http://www.abcbroker.rs
PROIZVODI / USLUGE
Trenutno nema definisanih proizvoda / usluga za ovu kompaniju 
Uslovi korišćenja | Pravna pouka | Kontaktirajte nas
© 2007 - 2012 marketingsrbija.com