Početna <<< Nazad 
DETALJI O KOMPANIJI

HALCOM BEOGRAD
  Prezentacija kompanije
  E-mail
  Pošaljite link
  Business card (vCard)


Broj prikazivanja: 15806


Sa nama od:  25.08.2011

helpdesk@halcom.rs Preduzeće Halcom Beograd je outsource-ing centar za elektronsko bankarstvo. Osnovano je 8.oktobra 2002 godine od strane HALCOM d.d iz Ljubljane i nakon Slovenije i BiH treći je u nizu centara te vrste. HALCOM d.d je preduzeće koje, sa 11 godišnjim iskustvom u razvoju programskih rešenja za bankarsku industriju, zauzima vodeću poziciju na regionalnim tržištima na područjima: elektronskog bankarstva elektronskih obrazaca sa digitalnim potpisom arhiviranja digitalno potpisanih dokumenata klirinških sistema upotrebe PKI tehnologije za zaštitu podataka Centralno rešenje Hal E-Bank, proizvođača HALCOM d.d koje se nalazi u EBB-u omogućava širok spektar usluga elektronskog bankarstva sa klijent rešenjem (tri nivoa zahtevnosti korisnika Peresonal, Corporate ili B2B E-Bank), WEB rešenjem (za pravna i fizička lica) sa vrlo jednostavnim širenjem usluga na mobilno bankarstvo. Komitenti banaka koje koriste naše usluge mogu sa jednom pametnom karticom i jednim programom pristupati svim svojim računima, u bankama korisnicima usluga. BROJ KLIJENATA Halcomovu elektronsku banku uspešno upotrebljava u 7 različitih monetarnih sistema (Slovenija, BIH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Nemačka i Albanija) preko 80.000 zadovoljnih korisnika u 52 banke. Mesečno se realizuje preko 3.200.000 platnih naloga. Halcomova certifikaciona agencija izdala je do sada preko 70.000 pametnih kartica sa digitalnim potvrdama Halcom Beograd certifikovan je 2.marta 2004 po standardu za vodjenje kvaliteta ISO 9001:2000. Proveru je obavila medjunarodna sertifikaciona agencija BVQI iz Ljubljane. Sa nama posluju: AIK Banka A.D. Niš Alpha Bank Srbija A.D. Beograd Banca Intesa A.D. Beograd Credy banka A.D. Kragujevac Erste Bank A.D. Novi Sad HVB bank Srbija i Crna Gora A.D Beograd Hypo Alpe-Adria-bank A.D Beograd Laiki bank A.D. Beograd NLB Continental banka A.D.Novi Sad NLB Montenegro banka A.D. Podgorica Komercijalna banka A.D. Beograd Komercijalna banka A.D. Budva OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad Opportunity banka A.D. Podgorica Panonska banka A.D. Novi Sad ProCredit Bank A.D. Beograd Raiffeisen Bank AD Beograd Societe Generale Yugoslav Bank UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd Univerzal banka A.D. Beograd Vojvođanska banka A.D. Novi Sad Hal E-Bank najsavremenija rešenja za područje elektronskog bankarstva Porodica proizoda Hal E-Bank predstavlja celovita i stabilna rešenja za elektronsko bankarstvo jer deluje nezavisno od Core banking sistema banke. Prva Halcomova elektronska banka postavljena je 1997 i od tada radi bez prestanka (24 h dnevno i 365 dana u godini). Hal E-bank/Personal Namenjen je preduzećima koja imaju jedno radno mesto za rad sa elektronskom bankom. Korisnik (pravno lice ili preduzetnik) može imati više ovlašćenih lica za rad sa Hal E-Bank/Personal,ali svi oni rade sa lokalnom bazom podataka na jednome PC-u. Hal E-bank/Corporate Namenjen je većim preduzećima, koja žele da imaju više radnih mesta opremljenih elektronskom bankom. Hal E-bank/ Corporate raspolaže istim funkcijama kao i Hal E-Bank/Personal. Razlika između programa je u tome da Hal E-bank/Personal radi na lokalnoj bazi podataka istog računara, na kome stoji sam program dok Corporate radi sa centralnom relacionom bazom podataka DB2 . Do te baze imaju pristup sva radna mesta tako da svi imaju pristup do istih podataka ali do različitog nivoa koji je određen ovlašćenjima na pametnoj kartici. Hal E-bank/Sms Namenjen je pravnim i fizičkim licima koje imaju potrebu za pravovremenim informacijama o stanju na transakcionom računu, uplatama itd,itd... Zasniva se na GSM terminalu (SMS protokol) Hal E-bank/B2B Namenjen je velikim preduzećima (za B2B oz. STP - Straight Through Processing) Omogućava povezivanje informacionog sistema velikih pravnih lica (SAP, NAVISION, BAAN,...) sa informacionim sistemom banke za platni promet u zemlji i inostranstvu. Hal E-bank/B2B omogućava automatsku razmenu podataka platnih naloga iz informacionog sistema preduzeća i promena na računu preduzeća iz bančine centralne obrade podataka. Komitent ovim rešenjem dobija najveću ažurnost i preglednost sredstava i mogućnost donošenja bržih i kvalitetnijih finansijskih odluka. Hal E-bank/Web za stanovništvo Namenjen je: Fizičkim licima Licima na putovanju Kao podrška za udaljeno potpisivanje Zasniva se na Internet pretraživaču. Autorizacija je obezbedjena na dva načina: Korisničko ime i Lozinka ili Pametna kartica Hal E-bank/Web za preduzeća Namenjen je : Podršci za udaljeno potpisivanje Preduzećima sa stranim vlasnikom Računovodskim servisima Zaposlenima koji često putuju Zasniva se na Internet pretraživaču. Autorizacija je obezbedjena na dva načina: Korisničko ime i Lozinka ili Pametna kartica Hal E-bank/International Cash Management Namenjen je preduzećima koja imaju više firmi ćerki u inostranstvu i žele da kroz jedan program upravljaju sredstvima na svim njihovim računima. Hal E-Forms Hal E-Forms omogućavaju širenja funkcionalnosti elektronske banke u raznim pravcima. Hal E-Bank zajedno sa Hal E-Forms omogućava banci da obogati spektar usluga koji nudi klijentima i preko kanala elektronskog bankarstva. Na ovaj način banka sem usluga platnog prometa klijentima nudi i neke specifične bankarske proizvode za kojima imaju potrebu. Hal E-Forms obezebedjuje Banci konkurentnost na tržištu pretrpanom ponudama bankarskih usluga. Hal E-Archive Efikasan način za elektronsko arhiviranje digitalno potpisanih i vremenski overenih e-dokumenata kao i ostalih dokumenata u elektronskom obliku. Hal E-Archive omogućava arhiviranje digitalno potpisanih dokumenata radi revizijskog praćenja i zakonske potrebe čuvanja platnih naloga. Medju najvažnijim prednostima je jednostavna upotreba, nemogućnost da dodje do gubitka arhiviranog dokumenta kao i najviše stopa sigurnosti i zaštite podataka. Hal E-Clearing Sistemi za medjubankarska sravnjenja plaćanja malih vrednosti, kao što su kreditna plaćanja, neposredna terećenja, sravnjenje čekova i POS transakcija. Pri tome je moguće bilateralno ili multilateralno sravnjivanje pojedinih vrsta plaćanja ili svih plaćanja u celosti. Hal E-Clearing je skup stabilnih Halcomovih proizvoda koji su unapredjivani kroz iskustvo u toku implementiranja u više Centralnih Banaka. Namenjeni su korisnicima koji se zadovoljavaju samo visokom automatizacijom bez potrebe za ručnim obradama. ČITAČI čitači sa USB priključkom čitači sa PCMCIA priključkom  
KONTAKT PODACI
 
Adresa:    Beograd 11000, Beogradska 39
Grad:    
Oblast:    
Država:    Srbija
 
Tel.1:    011-334-89-95
Tel.2:    
Fax:    
Mob.:    
 
Kontakt:    
E-mail:   info@halcom.rs
Websajt:   http://www.halcom.rs
PROIZVODI / USLUGE
Trenutno nema definisanih proizvoda / usluga za ovu kompaniju 
Uslovi korišćenja | Pravna pouka | Kontaktirajte nas
© 2007 - 2012 marketingsrbija.com