Marketing Srbija predstavlja:  PROJURIS
 
Početna <<< Više informacija
Broj prikazivanja:22801  
             

 


  Pronadjite nas jednostavno:  
 
Adresni podaci:
Adresa: Trg Nikole Pašića 5a
Adresa 3:
Adresa 4:
Grad: Beograd
Oblast:
Država: Srbija
Brojevi telefona:
Tel.1: +381 (0) 11 3239 709
Tel.2: +381 (0) 11 2391 925
Fax:
Mob.:
Ostalo:
E-mail: projuris@projuris.org
 
Websajt:
www.projuris.org
 
Kontakt: 
 
     

  Pronadjite nas jednostavno:  
 
 
     
   
 
 
     

 

 
O nama:
 
 
"PROJURIS" - Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava iz Beograda registrovana je 16. januara 2001. godine u Saveznom ministarstvu pravde. Osnivač je grupa uglednih pravnika. Predsednik Upravnog odbora "PROJURIS"-a je Vladimir Todorović, advokat u Beogradu, dugogodišnji načelnik Sekcije za građansko pravo i međunarodnu pravnu pomoć u Saveznom ministarstvu pravde bivše SFRJ, doskorašnji generalni sekretar Saveza Udruženja pravnika Srbije i Udruženja pravnika Crne Gore, autor kapitalne edicije "Međunarodni ugovori" u 19 tomova, kao i više drugih knjiga, brojnih stručnih referata i projekata.

U organizaciji PROJURIS-a je do sada, u Beogradu, održano 15 redovnih seminara za pripremu polaganja pravosudnog ispita. Pored ovih seminara, jedan od značajnijih projekata izvan Beograda, realizovan je u drugoj polovini 2004. godine u Vranjskoj Banji, gde je PROJURIS, u saradnji sa OEBS-om, uspešno organizovao dvomesečni seminar obuke za polaganje pravosudnog ispita. Isti takav projekat, takođe uz podršku OEBS-a, realizovan je u aprilu i maju 2005. godine u Novom Pazaru. Krajem maja 2006. godine u Kragujevu je održana, u saradnji PROJURIS - Pravosudni centar - OEBS, prva od više planiranih interaktivnih radionica iz oblasti međunarodne pravne pomoći i krivičnog i građanskog zakonodavstva za sudije do tri godine sudijskog staža.

Osim sa OEBS-om, PROJURIS ostvaruje saradnju sa ABACEELI-jem, USAID-om, kao i sa Savetom Evrope, u organizovanju interaktivnih radionica za obuku pravosudnih kadrova i usavršavanje pravnih znanja.

 
     

  Delatnosti:  
 

PROJURIS već više godina u Beogradu organizuje uspešne interaktivne seminare za pripremu polaganja pravosudnog ispita. Pored stalnog pravosudnog seminara u Beogradu, PROJURIS, u saradnji sa međunarodnim organizacijama, organizuje takve seminare i u drugim mestima Srbije.


Takođe, PROJURIS se bavi izdavaštvom. U PROJURIS-ovoj pravosudnoj biblioteci trenutno možete naći sledeća izdanja:

- PRAVOSUDNI PRIRUČNIK U 11 KNJIGA (stalno ažurirano i obnavljano izdanje)
- PRAVOSUDNI PRAKTIKUM (instruktivni priručnik za sudski rad i polaganje pismenog i usmenog dela pravosudnog ispita)
- PRAVOSUDNE MULTILATERALNE KONVENCIJE (zbirka važećih višestranih međunarodnih ugovora iz oblasti pravosuđa)
- PRAVOSUDNE BILATERALNE KONVENCIJE (zbirka važećih bilaternalnih međunarodnih ugovora iz oblasti pravosuđa)
- PRAVOSUDNA MEĐUNARODNA POMOĆ (priručnik za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim i građanskim stvarima)
- PORODIČNI ZAKON 2005 (tekst zakona sa opširnim uvodnim objašnjenjima i registrom pojmova)
- ZAKON O HIPOTECI 2005 (tekst zakona sa opširnim uvodnim objašnjenjima, registrom pojmova i obrascima)
- ZAKON O VRAĆANJU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA (sa komentarom)

U pripremi su:

- PRAVOSUDNI ZAKONI (izbor zakona relevantnih za sudski rad i pripremu pravosudnog ispita)
- PRAVOSUDNA PRAKSA (hrestomatia aktuelne sudske prakse iz krivične i građanske oblasti)
- KONVENCIJE O SLOBODAMA I PRAVIMA (zbirka aktuelnih međunarodnih ugovora kojam se garantuju i štite osnovna ljudska, društvena i civilizacijska dobra)
- KONVENCIJE PROTIV KRIMINALA (zbirka aktuelnih međunarodnih ugovora protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije)

 
     

    


 

 PROJURIS
  E-mail
  Pošaljite link


Uslovi korišćenja | Pravna pouka | Kontaktirajte nas
© 2007 - 2012 marketingsrbija.com